Stationshuset Målilla

Rubrik

Konstnär : Annika Mikkonnen, Målilla

Målilla Stationshus påbörjades 1872.1874 invigdes Nässjö-OskarshamnJärnväg(NOJ).Detta ett av ett fåtal av de äldsta husen i Målilla.

De byggdes av ett Engelskt Entrepenadföretag.

1905 ombyggdes mittpartiet av huset.

Exteriören är nästan likadan idag.  Utvändigt har en revitering gjorts.

Den 29 maj 1987 var sista dagen med bemanning.

Den 27 maj 1990 upphör vagnlasttrafiken.

H-M järnväg höll konst.bol.stämma den 22 aug 1904och samma år började arbetet. 14 månader senare spikades sista rälsen fast.

År 1906, den 14 juli invigdes Vetlanda-Målilla Järnväg(W.M.J) Klockan 10.25 avgick från Hvetlanda till Målilla ett invigningståg.

Den 31 augusti 1961 kl: 19.45 avgick det sista tåget på den smalspåriga järnvägen.

Loket " A Wilh.Petri" som tillhörde W.M.J. är uppställd i Nässjö Hembygdspark.

Sista stationsföreståndaren var Ronald Lindgren.

 

 

 

De Blå Rummet med möbler från slutet av 1800 och framåt..

Senaste kommentarer

29.08 | 20:22

Jag var där igår och smög runt stationen. Blev glad att någon tar hand om den. More power to you!

27.03 | 15:56

Så mysigt lilla blå rummet blev.

29.08 | 20:22

Jag var där igår och smög runt stationen. Blev glad att någon tar hand om den. More power to you!

27.03 | 15:56

Så mysigt lilla blå rummet blev.